जिल्ला प्रशासनको अत्यंत जरुरी सुचना:नवीकरण सम्बन्धी

जिल्ला प्रशासनको अत्यंत जरुरी सुचना:नवीकरण सम्बन्धी,तीन वर्ष सम्म नवीकरण  नभएका संस्थाहरु मिति २०७५/०३/१५ भित्र गराइसक्नू  हुन सूचित गरिन्छ|

Supporting Documents: