सूचना तथा समाचार

लेखा परिक्षण सम्बन्धि सुचना |

आ.व २०७७/०७८ को सम्पूर्ण सामुदायिक र संस्थागत विधालयहरुको लेखा परिक्षण निम्ति सुचिकृत लेखा परीक्षकहरुबाट निवेदन मांग गरिएको छ  

वडा नं ७,११,१२,१३,१४ बाढीपहिरोबाट प्रवाहितहरुको नामावली ,दावी विरोध भए मिति २०७८/०४/२५ गत्ते भित्र कार्यालयमा सम्पर्क गर्न हुन् अनुरोध |

वडा नं ७,११,१२,१३,१४ बाढीपहिरोबाट प्रवाहितहरुको नामावली ,दावी विरोध भए मिति २०७८/०४/२५ गत्ते भित्र कार्यालयमा सम्पर्क गर्न हुन् अनुरोध |