सूचना तथा समाचार

बिद्यालय लेखापरिक्षक नियुक्ति सम्बन्धमा सुचना

बिद्यालय लेखापरीक्षक नियुक्ति सम्बन्धि सुचना,कृपया ३ दिन भित्र सम्पर्क गर्न हुन् अनुरोध |

परीक्षा कार्यक्रम सम्बन्धमा -गणक,सुपरिवेक्षक

लिखित परीक्षा  मिति :२०७७/१०/२२ ,अन्तरवार्ता मिति :२०७७/१०/२३ ( लिखित परीक्षामा उत्तीर्णहरु मात्र )