FAQs Complain Problems

समाचार

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
हरिमोहन सुतिहार प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत 1 harimohan2052@gmail.com 9852846111
चन्देश्वर मंडल पशु चिकित्सक पशु विकास शाखा ९८४२८२२३८३
श्यामसुन्दर मण्डल बरिष्ठ इन्जिनियर पूर्वाधार विकास शाखा 9847326596
बिरेन्द्र यादव जन स्वास्थ्य अधिकृत स्वास्थ्य शाखा ९८१६७००७००
प्रकाश कुमार मण्डल प्रशासकीय तथा अनुगमन अधिकृत प्रशासन तथा योजना शाखा 9817782495
अमित पाठक सुचना प्रविधि अधिकृत सूचना प्रविधि शाखा ito.hanumannagarkankalinimun@gmail.com 9842830286
अशोक कुमार सिंह इन्जिनियर पूर्वाधार विकास शाखा ९८४२८८०८८९
हरिनारायण साह शिक्षा अधिकृत शिक्षा, युवा तथा खेलकुद विकास शाखा 9808391833
रामदेव यादव जन स्वास्थ्य निरीक्षक स्वास्थ्य शाखा ९८४२८५३७१८
रामकुमार यादव अधिकृत छैटौ पशु विकास शाखा ९८४२२३६७८२
जयप्रकाश यादव अधिकृत छैटौ पशु विकास शाखा ९८१०५६६३००
गणेश दास कृषि विकास अधिकृत कृषि विकास शाखा ९८१९९९५११९
राजेश कुमार साह रोजगार संयोजक रोजगार सेवा केन्द्र ९८०५९६६३२८
सन्तोष कुमार झा लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा 9816708242
विन्देश्वरी प्र. खडगा नायब प्राविधिक सहायक कृषि विकास शाखा ९८४२९०३७२२
अस्मिता देव महिला विकास निरीक्षक महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण शाखा
विनोद कुमार यादव एम आई एस अपरेटर सामाजिक सुरक्षा तथा पंजीकरण शाखा ९८०४७१७७३५
सुरज साह सव.इन्जिनियर पूर्वाधार विकास शाखा 9803514285
रश्मी दिक्षित सव.इन्जिनियर पूर्वाधार विकास शाखा ९८०८०३५५९८
संजय यादव कम्प्युटर अपरेटर सामाजिक विकास शाखा ९८०४७०२६११
राज कुमार यादव सव.इन्जिनियर पूर्वाधार विकास शाखा ९८१९७५३०३७
हरेराम यादव सव.इन्जिनियर पूर्वाधार विकास शाखा hareramyadav421@gmail.com 9819969242
कौशल कुमार झा सव.इन्जिनियर पूर्वाधार विकास शाखा ९८०२७८६३४०
शिवेन्द्र प्रसाद मंडल प्रशासन सहायक चौथो सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन शाखा ९८०४७३१४७८
राजिव कुमार सिहं खा.पा.स.टे. प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा ९८२४७१६२२४
प्रभात राउत अमिन 9 9869086279
टेकराज भट्टराई अन्तरिक लेखा परिक्षक आन्तरिक लेखा परिक्षण शाखा
अर्जुन कुमार साह तथ्यांक सहायक प्रशासन तथा योजना शाखा ९८०४७००८११
रुपेश कुमार चौधरी असिस्टेन्ट सब-इन्जिनियर पूर्वाधार विकास शाखा ९८१७७११८८८
प्रविण कुमार साह असिस्टेन्ट सब-इन्जिनियर पूर्वाधार विकास शाखा ९८२५७७८९१९
अमित कुमार मण्डल असिस्टेन्ट सब-इन्जिनियर पूर्वाधार विकास शाखा ९८०५३९६३३३
प्रेम कुमार सिंह असिस्टेन्ट सब-इन्जिनियर पूर्वाधार विकास शाखा ९८१७७२२८६३