FAQs Complain Problems

डिजिटल सिफारिस तथा मालपोत एवम् नगदी रसिद व्यवस्था लागू भएकोले सम्बन्धित वडा कार्यालयहरूको लागि रसिद फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा सूचना जारी गरिएको छ ।