FAQs Complain Problems

समाचार

दर रेट स्वीकृत

कोरोनामा राहत वितरण निम्ति दर रेटको अह्वान गरिएको थियो |त्यस अनुरूप सब भन्दा न्यून मूल्यमा सामान उपलव्ध गराउने संस्थाको नाम दिएको पत्रमा उल्लेखित छ |