सामाजिक सुरक्षा भत्ता :ऑनलाइन दर्ता

जून वडाको ऑनलाइन  दर्ता भएको छैन ,कृपया यही मिति २०७५/०३/१५ सम्म गारीसक्नु हुन अनुरोध छ ,केही  समस्या आएमा यस नगरपालिकाको सुचना प्रविधि अधिकृत ज्यू संग संपर्क गर्न अनुरोध छ |यसो नगरेमा श्रावन देखि भत्ता पाउन  कठिनाई आउन  सकीन्छ|