FAQs Complain Problems

समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

यस नगरपालिकाको आय व्यय २०७७/०७८ का लागी |

मिति २०७७-०३-३१ नगर-सभाबाट यस नगरपालिकाको कार्यपालिकाद्वारा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागी कुल बजेट रु.५०,२९,२०००० /- पारित गरिएको छ  |

यस नगरपालिकाको वार्षिक कार्यक्रम आ.व ०७५/०७६ का लागी |

यस हनुमाननगरकंकालिनीको वार्षिक कार्यक्रम  आ.व ०७५/०७६ का लागी यस प्रकार  छुटयाएको छ |

Pages