FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

लेखा परिक्षण सम्बन्धि सुचना |

आ.व २०७७/०७८ को सम्पूर्ण सामुदायिक र संस्थागत विधालयहरुको लेखा परिक्षण निम्ति सुचिकृत लेखा परीक्षकहरुबाट निवेदन मांग गरिएको छ  

व्यक्तिगत घटना दर्ता संचालन सम्बन्धमा |

बैसाख १ गते देखि १६ गते सम्म संचालन हुने घटना दर्ता अभियानमा सहभागी बनौ |आफ्नो वडा वा पायक पर्ने दर्ता शिविरमा गइ व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ |

विधालय गुनासो पेटिका सम्बन्धमा |

सबै विधालयहरुमा गुनासो पेटिका राखी दिनु हुन् अनुरोध छ |

विधालय गुनासो पेटिका सम्बन्धमा |

सबै विधालयहरुमा गुनासो पेटिका राखी दिनु हुन् अनुरोध छ |

स्वास्थ्य विवरण संकलन

स्वास्थ्य विवरण संकलन गर्न हुन् अनुरोध |

स्वास्थ्य विवरण संकलन

स्वास्थ्य विवरण संकलन गर्न हुन् अनुरोध |

निशुल्क तालिम सम्बन्धमा

आ.व ०७७/०७८ को लागि निशुल्क तालिममा सहभागिता सम्बन्धमा |

Pages