FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना : मिति २०७५/०४/१३

आन्तरिक आय संकलन कार्य ठेक्कामा दिने सम्बन्धमा यस नगरपालिकाद्वारा आगामी आ.व.२०७५/०७६ देखि आ.व २०७७/०७८ को लागी तपसिलमा उल्लेखित कर तथा शुल्क संकलन को कार्य ठेक्काद्वारा बन्दोंबस्त गरिएको छ |

सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना : मिति २०७५/०४/१२

आन्तरिक आय संकलन कार्य ठेक्कामा दिने सम्बन्धमा यस नगरपालिकाद्वारा आ.व २०७५/०७६  देखि आ.व. २०७७/०७८ को लागी तपसिलमा उल्लेखित कर तथा शुल्क संकलनको कार्य ठेक्काद्वारा बंदोबस्त गरिएको छ |  

नगर सभा :

नगर सभा यही आषाढ़ २२ गत्ते हुने गई रहेको ले समस्त जनसमुदाय  यस सभामा उपस्थित भई नगरपालिकाको  बजेट,कार्य को सही मूल्याङ्कन गारी दिन हुन हार्दिक अनुरोध छ |

सामाजिक सुरक्षा भत्ता :ऑनलाइन दर्ता

जून वडाको ऑनलाइन  दर्ता भएको छैन ,कृपया यही मिति २०७५/०३/१५ सम्म गारीसक्नु हुन अनुरोध छ ,केही  समस्या आएमा यस नगरपालिकाको सुचना प्रविधि अधिकृत ज्यू संग संपर्क गर्न अनुरोध छ |यसो नगरेमा श्रावन देखि भत्ता पाउन  कठिनाई आउन  सकीन्छ|

जिल्ला प्रशासनको अत्यंत जरुरी सुचना:नवीकरण सम्बन्धी

जिल्ला प्रशासनको अत्यंत जरुरी सुचना:नवीकरण सम्बन्धी,तीन वर्ष सम्म नवीकरण  नभएका संस्थाहरु मिति २०७५/०३/१५ भित्र गराइसक्नू  हुन सूचित गरिन्छ|

Pages